ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ